Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

 

Privacyverklaring

Kracht-ik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres:
Nigtestraat 3
4709 RH Nispen

Marloes Schellingerhout is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Kracht-ik. Zij is te bereiken via marloes@kracht-ik.nl of via +31638546811.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Kracht-ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in (telefonische)gesprekken en/of in (digitale) correspondentie.

Kracht-ik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Gezondheid (indien van toepassing)
• Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Kracht-ik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Het informeren over, of over wijzigingen van onze diensten.
• Om onderling te kunnen communiceren.
• Kracht-ik deelt geen van jouw gegevens met derden, tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming:
• Kracht-ik gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma's of -systemen om besluiten te nemen.
• Kracht-ik gebruikt cookies. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren en het gebruik ervan te kunnen analyseren. De cookies worden niet gebruikt om buiten de website om berichten te kunnen tonen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
• Kracht-ik bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld
• Na het afsluiten van een traject kun je een mailtje sturen naar: marloes@kracht-ik.nl om je (persoons)gegevens te laten verwijderen. We zullen aan dat verzoek voldoen, mits je aan
je betalingsverplichting hebt voldaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kracht-ik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.
• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marloes@kracht-ik.nl.
• Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
• Kracht-ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marloes@kracht.nl. Kracht-ik wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link van autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Neem vrijblijvend contact met me op